Zestaw piktogramów AED

Skład zestawu stanowi 6 piktogramów AED

Piktogram AED daje możliwość właściwego oznakowania obiektu, w którym znajduje się urządzenia AED. Na piktogramach zastosowaliśmy międzynarodowy znak AED zatwierdzony przez organizację ILCOR.

Skład zestawu:
• piktogram AED zewnętrzny – 1 szt. – piktogram o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne do przyklejenia na wybranych płaskich powierzchniach
• piktogram AED wewnętrzny do naklejenia na szybę od zewnętrz – 1 szt.
• piktogram AED wewnętrzny do naklejenia na szybę od wewnątrz – 1 szt.
• piktogram “Najbliższa lokalizacja” – 3 szt. – piktogram do przyklejenia na wybranych płaskich powierzchniach. Na piktogramie można przykleić strzałki kierunkowe informujące w jakim kierunku należy udać się po AED (strzałki w komplecie) lub nanieść informację wpisując miejsce gdzie znajduje się AED.

97,17