Tablice dla podstawowej opieki zdrowotnej z algorytmami postępowania w nagłych zagrożeniach zdrowotnych z dawkami leków oraz procedura wezwania pomocy

Zestaw algorytmów postępowania w nagłych zagrożeniach zdrowotnych z dawkami leków zgodny z wymogami standardów akredytacyjnych POZ 2016 (BO 1.1) uprawniający do otrzymania 5 punktów w procesie akredytacji oraz procedura wezwania pomocy (standard akredytacji BO 1.4 i BO 1.2).

Zestaw algorytmów postępowania w nagłych zagrożeniach zdrowotnych zgodny z wymogami standardów akredytacyjnych POZ 2016 (BO 1.1) uprawniający do otrzymania 5 punktów w procesie akredytacji. Zawartość merytoryczna dostosowana została do potrzeb i kompetencji personelu placówki POZ. Algorytmy, ilustracje przedstawione w przejrzysty sposób na tablicy stanowią doskonałą formę wsparcia dla personelu medycznego i niemedycznego.


Komplet 7 tablic w formacie A3 z możliwością powieszenia na ścianie zawiera zagadnienia:
• utrata przytomności
• nagłe zatrzymania krążenia (NZK / bezdech) – pacjent dorosły
• nagłe zatrzymania krążenia (NZK / bezdech) – dzieci od 1 r.ż. do okresu pokwitania
• nagłe zatrzymania krążenia (NZK / bezdech) – dzieci do 1 r.ż. (niemowlęta)
• zadławienie – ciało obce w drogach oddechowych
• wstrząs anafilaktyczny – reakcja uczuleniowa
• krwotok.

Do każdego zestawu dołączamy również:
• tablicę w formacie A4 Dawki leków w nagłych zagrożeniach zdrowotnych u dorosłych i dzieci
• procedurę wezwania pomocy oraz zalecenia wyposażenia POZ w sprzęt ratunkowy(standard akredytacji BO 1.4 i BO 1.2).

DANE TECHNICZNE

Format: A3, A4

PROJEKT I PRODUKCJA

PGWR – ratownictwo i medycyna

389,91