Tablica Dawki leków w nagłych zagrożeniach zdrowotnych u dorosłych i dzieci

Tablica zawierająca informacje na temat dawek wybranych leków stosowanych w nagłych zagrożeniach zdrowotnych u dorosłych i dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej

Tablica dwustronna zawierająca informacje na temat dawek wybranych leków stosowanych w nagłych zagrożeniach zdrowotnych u dorosłych i dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej. Leki ułożono alfabetycznie umieszczając obok każdej nazwy leku wskazania do jego podania. W osobnej kolumnie przedstawiono dawkę dla osoby dorosłej, a w kolejnej dla dziecka w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Tablica zawiera również wzór na wyliczenie masy ciała dziecka.

Zakup karty w wersji elektronicznej uprawnia do jej nielimitowanego kopiowania w ramach danej organizacji, która ją zakupiła.

Tablicę można zakupić w wersji elektronicznej nie ponosząc opłat za dostawę lub również w wersji papierowej – w tym wariancie zostaną wysłane dwie karty zalaminowane oraz jedna niezalaminowana, którą można kserować.

DANE TECHNICZNE

Format: A4
Liczba stron: 2

WERSJA

elektroniczna, papierowa

123,00