Procedura wezwania pomocy + spis zalecanego sprzętu ratunkowego

Obecność procedury wezwania pomocy w zakładach leczniczych potwierdza spełnienie standardu akredytacji BO 1.4 i BO 1.2

Procedura wezwania pomocy obecna w zakładach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza spełnienie standardu akredytacji BO 1.4 i BO 1.2.

Spis zalecanego sprzętu ratunkowego pozwala na zapewnienie skutecznej kontroli wewnętrznej nad posiadanym sprzętem oraz w razie potrzeby przeprowadzenia akcji ratunkowej zarówno u osób dorosłych jak i dzieci w nagłych zagrożeniach zdrowotnych.

Procedurę można zakupić w wersji elektronicznej nie ponosząc opłat za dostawę lub również w wersji papierowej – w tym wariancie zostaną wysłane dwie procedury zalaminowane oraz jedna niezalaminowana, którą można kserować.

DANE TECHNICZNE

Format: 5,5×8,5 cm
Liczba stron: 1

WERSJA

elektroniczna, papierowa

49,50