Piktogram AED Najbliższa lokalizacja PET

Piktogram AED wewnętrzny informujący o najbliższej lokalizacji AED.

Piktogram AED daje możliwość właściwego oznakowania obiektu, w którym znajduje się urządzenia AED. Na piktogramie zastosowaliśmy międzynarodowy znak AED zatwierdzony przez organizację ILCOR.

Piktogram “Najbliższa lokalizacja” to piktogram do przyklejenia na wybranych płaskich powierzchniach. Na piktogramie można przykleić strzałki kierunkowe informujące w jakim kierunku należy udać się po AED (strzałki w komplecie) lub nanieść informację wpisując miejsce gdzie znajduje się AED.

18,45