Karta pierwszej pomocy

Karta służy jako wsparcie właściwego udzielania pierwszej pomocy - doskonałe narzędzie do promowania bezpieczeństwa w organizacji i poza nią

Karta służy jako wsparcie właściwego udzielania pierwszej pomocy.

Udzielanie pomocy w kolejności zgodnej z prezentowaną na karcie ułatwia prowadzenie przez osobę udzielającą pierwszej pomocy czynności diagnostycznych i ratunkowych w podstawowym zakresie. Dzięki zastosowaniu karty można krok po kroku udzielać pierwszej pomocy zarówno u osób nieprzytomnych jak i przytomnych. W intuicyjny sposób karta zawiera informacje na temat potrzeby wykonania oceny sytuacji, zapewnienia bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego, komfortu termicznego oraz porusza kwestie prawne.

W celu sprawnego zastosowania karty należy wcześniej się z nią zapoznać w zrozumiały sposób.

Kartę można umieścić w apteczkach, rozdać pracownikom, np. podczas szkoleń okresowych BHP.

Karta nie zastępuje udziału w szkoleniu pierwszej pomocy. Zawsze konieczne jest regularne korzystanie ze szkoleń pierwszej pomocy.

Zakup karty w wersji elektronicznej uprawnia do jej nielimitowanego kopiowania w ramach danej organizacji, która ją zakupiła. Kartę można zakupić w wersji elektronicznej nie ponosząc opłat za dostawę lub również w wersji papierowej – w tym wariancie zostaną wysłane dwie karty zalaminowane oraz jedna niezalaminowana, którą można kserować.

DANE TECHNICZNE

Format: A4
Liczba stron: 1

WERSJA

elektroniczna, papierowa

PROJEKT I PRODUKCJA

PGWR – ratownictwo i medycyna

123,00